Dikter ur samlingen "Vatten och lera"

 

 

UR  VATTEN OCH LERA

 

Tre brev till Gud

 

Länge har jag tänkt

att skriva till Dig  

Gud

att ställa mina frågor

orden färdas som bubblor

och spricker nära solen

och faller likt Ikaros brända fjädrar

ingen kan färdas så utan att brännas

 

På en pappersremsa dragen runt jorden

vill jag skriva min hälsning till Dig

när Du ler drunknar jag i Dina ögon

och mina skimrande bubblor

landar på Ithakas stränder

 

En brinnande pil likt ett svärd

har jag mött på min väg

och jag visste inte att det var Du

nu ser jag bilden av Dig

och känner smärtan

i varje daggdroppe ser jag Ditt ansikte

och i vinden ropar Du mitt namn

 

                 -o-

 

Jag har byggt ett altare åt Dig,

Gud

fast jag vet

att inga altare kan byggas åt Dig

ändå gör jag det

inte för Din skull utan för min

att ha en plats där jag vet

att mitt ansikte speglas i Ditt

att vi är ett  

när jag ser

genom Din blick

mig själv

sådan jag är

 

Jag vill stämma möte med Dig

i min spegel

i mitt altare

få säga att jag älskar Dig

få gråta där

få sjunga och jubla där

inför Ditt ansikte och säga

att Din kärlek övervinner allt

när jag ser de andra

de som inte känner Dig

de som hatar Ditt namn

som inte känner kärleken

som är Du

 

Vi är Ditt altare

och Du är vår altartjänst

Du är offret och vi är elden

som förtär lågan som brinner i oss

för Du är mitt jag och jag är Ditt Du

och aldrig mer

nej aldrig mer från Dig

vill jag fly

 

          -o- 

 

Skall jag läsa en dikt för Dig

Gud

Du känner redan orden

innan pennan når mitt papper

vet Du

vet Du allt

vet Du vad jag tänker

har allt redan passerat Din tanke

är det så att vara Gud

att alla tankar redan är tänkte

att allt redan är sagt

fast att vi måste upprepa det

 

Vill Du veta hur jag gör

när jag upprepar Dina Ord

för allt är väl Ditt?

 

Jag skriver en kärleksdikt till Dig

en som ingen annan har skrivit

en som är min

tag emot den Gud och var glad

läs den för mamma

 

Tag emot den Gud

och låt Din glädje

komma tillbaka till mig

vad tänker Du på Gud

berätta för mig

 svarar Du

om jag skriver till Dig  

Gud

  

 oooooooooooooooooooooooooooo

 

Jag sökte Dig i natten

 

Jag sökte Dig i natten

i tystnaden

men bländades av mörker

min själ var tung

av längtan efter Dig

 

Jag sökte Dig bland stjärnor

men föll till marken

från blixten av ett ord

som slungats ut

för längesen

 

jag söker Dig

med blicken full av tårar

och hjärtat bränt

och aldrig någonsin    

en sådan saknad har jag känt

 

 ooooooooooooooooooooooooooooo

 

Jag ropar på Dig

 

 Jag ropar på Dig

men Du svarar inte

utan skäl

har Du vänt mig ryggen

jag satt vid Din dörr

men den var låst

 

Mot stjärnorna

som rullar ut sina banor

kring Ditt ansikte

såg jag

upp mot vintergator

i nattens tystnad

efter Dig

men fann Dig inte

 

 oooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Skyddslös

 

Skyddslös stod jag

inför Ditt ansikte

förstummad utan ord

naken utan kläder

 

Då vände Du Dig om

och mötte min blick

 

Min hud blev lysande

vid Din beröring levande

och vägen

var inte längre mörker

 

 ooooooooooooooooooooooooooo

 

På alla mina färder

 

På alla mina färder ser jag Dig

i nattens mörker finns Du

och i solljuset smeker Du min kind

brännmärker min tanke

och mitt minne

 

Har Du inget annat för Dig

än att ständigt sitta på min trappa

som om mitt blod vore blandat med Ditt

och mina ögon Dina

 Så kallar Du på mig

 

oooooooooooooooooooooooooo

 

Varför överger Du mig…

 

Varför överger Du mig ständigt

lägger mina dagar i aska

och låter min ande sörja

varför är sorgen min följeslagare

och smärtan mitt täcke om natten

 

Varför överger Du mig ständigt

vaktar på min fot

och utsätter mig för fara

låter mig vissna i blommornas tid

 

oooooooooooooooooooooo

 

Skymningen faller

 

Skymningen faller

skuggorna lägger filter över min hud

kylan drar ner sitt täcke över marken

och fåglarna slutar att sjunga

 

Tanken ligger bunden

alla mina dagar glömda

från den stunden

då glädjens fågel

lämnat mig

 

Natten vänder gryningen

och tänder stjärnor

som lyktor över marken

mareld tänker jag

 

Vem vill dela mina svarta poem

att vara människa

är att vara delad

sönderbruten och hel

 

 ooooooooooooooooooooooooooo

 

Det var en sån här dag

 

Det var en sån här dag i gryningen, 

tänkte jag

när jag satte mina nakna fötter

mot det svala morgonljuset

i vårens gräs

 

då när det beslutades

när himlarna höll möte

om människan

 

Det var en sån här dag

i gryningen

som hammarslagen ekade  

och jordens hjärta skälvde

i Jerusalem

 

Det var en mörkerdag

en fredag

det var morgon

jag hörde hammarslag

i kyrkotimme eka

och kände spikar drivas in

under min hud

 

ooooooooooooooooooooooooooo

 

Långt ovanför himmelens tak

 

Långt ovanför himmelens tak

har jag färdats med Dig

som i drömmen

Du förde mig fram

att få skåda Din tron

och Din härlighet

och att lockas av toner

som bara den vet

som färdats så

 

Som i drömmen vi reser tillbaka

till platsen från förr

och jag vet

att en dag

skall den öppnas för oss

denna sköna himmelens dörr

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Gråt inte mer

 

 

Gråt inte mer töm ditt hjärta på sorg

  kom till muren vid Jerusalems torg

  av vindarna buren snart är du där

  kom till muren och stanna ej här

 

  Där står en soldat från urminnes tid

  en älskad soldat som kämpat i strid

  han färdats med duvan

  från världens hat

  vår älskade vän är Herrens soldat

 

  Nu bryter en ängel sin Guds sigill

  och nu får vi veta hur det går till

  när Juda och Israel åter blir ett

  hur Gud från sin tron

  har sitt rike berett

 

  Och blodet forsar från muren ner

  soldaten står där som förr och ber

  om Davids glöd och Yeshuas makt

  och snart skall det ske har profeterna sagt

 

oooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 En duva fällde sina vingar

 

  En duva fällde sina vingar

  och lyfte ett förseglat brev

  från Klagomuren

  och tusen vingslag följde

  på väg mot Horeb

  Guds berg i öster

 

  Och havet sjöng

  och alla lyfte blicken

  mot Jerusalem

  och alla stötte i basun

  för fredens dagar i Jerusalem

 

  Jerusalem

  Jerusalem

  du spegel av en Gud

  som följde oss på väg

  som brudgum följer brud

  Jerusalem

  du älskad stad

  nu vänder himlens änglar blad

 

  Nu sjunger haven sin sång på nytt

  och bergen klappar i händer

  tack Herre Gud

  att vår sorg har flytt

  att Israels barn

  återvänder

 

 ooooooooooooooooooooo

 

 Jag gick förbi en kyrka

 

  Jag gick förbi en kyrka

  mitt i natten

  som gungade av sång

  en synagoga

  tänkte jag

  som dränkt av vatten

  ekar genom seklers gång

  som efter eldar

  aldrig brunnit ner

  men sjunger

  genom nätter långa

 

 ooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

Till Lisa Abramowicz!

 

 

Jag har sett henne spana

  med blicken mot öst

  och hört henne ropa

  från muren.

 

  Till frihet och tröst

  har hon lagt sin röst

  för sitt blödande folk

  har hon kallats som tolk

  Du Abrahams dotter

  från Sion

 

  Var hälsad du sköna

  du fria du ark

  som bäres på vredgad våg

  stäng till dina dörrar

  mot hatet du såg

  och gläds över vänner

  i fjärran

  och nära

  tillsammans med dig

  vill vi smärtorna bära

  och aldrig mera

  du ensam skall stå

 

 oooooooooooooooooooooo

 

  På örnavingar

 

  På örnavingar

  vi bäres hem

  till landet

  och till Jerusalem

  och världen återfår

  sin glans

  som förr

  när ondskan inte fanns

 

  Och snart mycket snart

  skall sångerna ljuda

  när himlarnas Herre

  de sina skall bjuda

  till dans

  i själarnas salar

  nånstans

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

  Sakarjas hästar

 

  Bland myrtenträd

  i dalens sänka

  ses fyra hästar

  stå och tänka

  röda- bruna- vita- blå

  väntar på att order få

 

  Bland myrtenträd

  och bland myrtenkransar

  fyra hästar mot jorden dansar

  mot syd och nordland drar de ut

  för att på ondskan göra slut

 

  Ty Juda folk skall åter trona

  och Efraim åter bära sin krona

  ut ifrån öst och ut ifrån väst

  han kommer på sin vita häst

 

                   oooooooooooooooooooooooo

 

 

  Mina händer söker Ditt ansikte

 

  Mina händer söker

  Ditt ansikte

  att känna Din blick

  förstå Din tystnad

  och veta

  att Din kärlek består

 

  Inför tanken

  att Du inte finns

  faller allting sönder

  att Du inte är

  när jag söker Dig

  när jag ropar

 

  Låt sändarljuset

  från Din spegel

  nå mitt altare

  och tag emot min gåva

  mitt liv

 

  Släck inte ut min eld

  blås liv

 i döda ögonblick'

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Kärleken trodde jag

 

  Kärleken trodde jag alltid

  var något annat

  än det jag hade mött

  något större

  därför stod jag ofta ensam

  på stranden

  och såg ut över havet

 

  Den stora vågen skulle komma

  och i sin famn lyfta mig

  och spegla mitt ansikte i sitt

 

  Jag väntade alltid på något mera

  något större

  ett sammanhang att leva

  ett livsrum tänkte jag

  när vi möttes

 

  När Du kom

  vällde våg efter våg

  över stranden

  och alla andra spår

  sköljdes bort

  när havet bröt in

 

  Och jag fick berätta för Dig

  om mitt liv

  om alla dagar

  och alla nätter

 

 ooooooooooooooooooooooooooo

 

  Efter alla år av saknad

 

  Efter alla år av saknad fann jag Dig

  jag såg Dig aldrig förut under resan

  när jag lyfte mitt ansikte

  såg jag ljuset från en stjärna

  kasta skugga över marken där jag gick

  och för första gången

  mötte jag Din blick

  och förlorades i den

 

  Jag drunknade och föll i Dina armar

  genom lager av tid

  och jag såg platsen för altaret

  Ditt ansikte

  och elden som brann

  jag blir aldrig mera densamma

  Din bild brinner ständigt i mig

  jag blir aldrig mera densamma

  sedan jag mötte Dig

 

 ooooooooooooooooooooooo

 

  Som havet lyfter vågen

 

  Som havet lyfter vågen

  så bär Han dig

  i piskande vind

  sätter Han dig i land

  där vilar du trygg

  i din mästares hand

 

  Så var inte rädd

  din natt flyr bort

  och gryningen kommer

  inom kort

  Han lyfter dig hem

  genom natten

 

ooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

  Dig vill jag älska

 

  Du som fanns före allting

  före tiden

  Du som satte skapelsen i rörelse

  kropp vid kropp i rymder av ljus

  och Du som satte mörkret i sin bana

  och solen till att jaga det på flykten

  Dig vill jag älska

 

  Du som öppnar våra ögon

  och låter oss läsa

  rymdens språk och stjärnornas

  och Du som är nära varje sten

  när vi faller

  Dig vill jag älska

 

  Du som bor i varje cell

  som andas varje blomma

  och sjunger i trasten

  om våren

  och Du

  som följer svalornas väg

  mot norr

  Dig vill jag älska

 

  ooooooooooooooooooooooooooooo

 

Ur havet du steg en sommardag

 

Ur havet du steg en sommardag

ur havet du blå planet

av vind och av sol och stjärnor

och rymder av ljus

har du landat helt nära vårt hus

 

Du svävar så fri som ingen

och bryr dig ej alls om tingen

där människan bor

du jord du vackra blå

en gång blev du bebodd

att bära hemligheter

om mörka bittra slut

och om en himmel nära

som världen ej skådat förut

 

När jorden var en cell i universum

en tanke blott

och tiden inte fanns

när morgonstjärnan bugade och bjöd

till första dans

då föddes du vår blå planet

i kärleksnatten

att sväva över vatten

 

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

  Jag ville knacka på Din ruta

 

  Jag ville knacka på Din ruta

  nagla fast mitt rop mot fönsterkarmen

  stå där tyst och rista mina tecken

  kanske kommer Du att öppna

  om Du ser mig

 

  Jag ville vandra ut på vintergator

  söka Dig i nattens ljus

  ropa ut Ditt namn

  och låta ekot svara

  Yeshua

  Yeshua

  King of David

  för Ditt folk

 

  För oss i nord det räcker med ett Ord

  att det Du sade i gryningen

  är räddningen Du lade

  säg det igen och åter

  vår längtan blöder

  vårt hjärta gråter

  efter Dig

 

oooooooooooooooooooooooooo

 

   Jag skall spinna en vävnad

 

  Jag skall spinna en vävnad

  en cirkel

  för himlarnas Herre i vår

  och vandra i tidlösa nätter

  genom timmar dagar och år

  fram till troner och salar

  och såpade golv som glittrar

  som daggen en morgon

 

  en dag och en afton

  och morgon därpå

  skall vi fram

  genom rymderna gå

 

  Och snart mycket snart

  skall sångerna ljuda

  när himlarnas Herre

  de sina skall bjuda

  till dans

  i själarnas salar nånstans