Samtal  

 

    En mycket viktig del i mitt liv och i mitt arbete

   

I nedanstående bilder har jag försökt

    att  förstå vårt förhållande till det judiska folket

Arvet från våra kyrkofäder har förblindat vår syn på judarna.

Här kan vi säga att satan lyckades nästan att göra oss arvlösa.

När jag mötte Himmelens Gud blev det min "kallelse" att ständigt påminna oss om att

Utan judarna - ingen Gud  och

utan judarna ingen frälsning och ingen försoning.

Är det verkligen möjligt kanske du tänker, ja, säger jag

Jesus/Yeshua var jude

Han lämnade platsen vid sin Faders sida och lät sig födas in i vår värld för att rädda och frälsa oss

Om Han inte hade gjort det så hade människan gått förlorad.

Han tog på sig all skuld och blev det fullkomliga offret för människan

Här led satan sitt absoluta nederlag  

men intill domens dag kommer han att försöka återta makten

Judarna är Gudsbeviset

   

    

 

 Duvan väntar

Duvan vaktar på sin post 

 

Soldaten vid muren

 

                  Där står en soldat sedan urminnes tid

            en älskad soldat som kämpat i strid ...

 

 Herrens ängel befriar jorden

 

               Herrens ängel skyddar jorden medan duvan                 drar bort ormen från jorden och tar stjärnan

                                    med sig

                                    

 Hackkycklingen

 

       Hackkyckling, hela världens hackkyckling.

                  Se hur han får stå till svars

           för att han försvarar sig och sitt folk

              Världen behöver en syndabock och

                 judarna passar för den uppgiften

 

 

 Davidsstjärnan räddas

           Duvan har hört anropet och skyndar till undsättning

 

 Ett märkligt ekipage

          Ett sällsamt följe på väg genom tiden

 

 

 en blödande hästen

 Hästen som är märkt i pannan med en Davidsstjärna flyr när blodet från korset drabbar honom. Han flyr från det som skulle rädda honom på grund av oss

Ingen har lidit så som juden för Kristi skull, och ingen bär så mycket skuld till detta som vi gör.

Vi tog Jesus från judarna och förvanskade honom så att de inte kände igen honom. Hela Hans identitet förvandlades. Han bar inte längre en judisk mantel.

Det var ett oerhört smart drag av satan att Jesu identitet skulle suddas ut, och att judarna skulle få bära skulden för Hans död.

Vid förintelselägren hörde de soldaterna sjunga om Jesus medan judarna gick döden till mötes.

Låt oss be våra bröder/judarna om förbarmande och   förlåtelse för denna fruktansvärda synd innan vi möter Honom som kommer ridande på den vita hästen för att döma världen bl.a. för hur vi behandlat det judiska folket.

 

 

Hackkycklingen är äntligen hemma

 

                             På väg hem

 

 

 

Jerusalem är intaget

                              Snart ljuder schofaren