Kyrkofäderna

 

   John Chrysostomos (354 - 407)

    Han levererade bl.a. 8 predikningar av extremt våld mot judar.

    Senare skrifter av kyrkliga fäder och kyrkoledare

    i hela kyrkohistorien fördömer judar och anklagar dem för att vara 

    avgudadyrkare, torterare, andligt döva, hånfulla, frossare,

    äktenskapsbrytare, Kristusmördare och uanför Guds förlåtelse.

    Korstågen, tusentals judar massakrerades i Tyskland och 

    Frankrike 1096-1272