Aktiverad frälsningsplan

 

   

   Ett glödande ritstift

   är människan

   fylld av förkolnat hat

   en penna vässad i eld

   riktad mot himmelens sky

 

   I ångest och ironi  

   fäster hon orden som dödar

     

   Men Herren vår Gud

   ler i sin kammare

   när Han går ut

   på sin balkong

   och skakar jordens fyra hörn

   och fäller människan till marken

 

   Då rämnar bergen

   då raglar jorden

   då flyter havet upp mot land

   och jorden sjunker ner

   men Klippan reser sig

   ur havets vatten

 

000000000000000000

 

   Full av otro ser du upp

   möter den blick

   som ger världen hopp

   ser din blödande konung

   korsfäst med sitt folk

 

   faller i gråt

 

   De vise ifrån öster

   spänner sin båge

   sänder ett skott

   mot ditt hjärta, 

   Jerusalem

   en dödande pil

   brinner av

 

 

   Under skuggan av ett kors

   trevar du dig fram

   söker det gamla namnet

   forskar i skrifter

   från forna dar

   efter ett Gudsnamn

   som var din Far

   läser från himlaboken  

 

   Med Din egen son

   korsfäste Du, Herre,

   Ditt folk

   till att lida med Dig

   för att vi andra

   hednafolken skulle leva

   därför måste offret ske

 

   Därför tillslöt Du blicken

   på Dina bröder,

   för att öppna vägen för oss

   Därför lät Du dödens ängel gå

   genom dina läger

   För att med Dig en dag

   återuppstå