Nazimärke

 

  

 ONDSKANS ANSIKTEN

 

 

  Arvet från Adam blev en förbannelse för mänskligheten  

  Människan ser ut att i sig själv vara ond, 

  präglad av sin herre lyder hon

  sina onda begär.

  Hon upphöjer sig själv och förnekar att det finns en

  Gud.

  Hon blåser lögnens och mörkrets ande över en hel värld.

 

  Människan balanserar på gränsen mellan liv och död och förmår inte välja.

 

  I dag har vi genom flera religiösa organisationer fått veta att vi är gudomliga, ja, vi är

  gudar och kan befalla tingen att lyda oss.

  Vi kan manipulera världen till att tro på lögnen  

 

  Som uppväxt i en genuint kristen miljö blir jag förfärad.

  Hur har det kunnat gå så här långt

  Den religiösa ockultismen drar sitt segertåg genom världen för att vi än en gång skall bli 

  lurade. Tala om ersättningsteologi i alla dess former.

  Det är dags att Han som är vår Herre packar för avfärd till jorden för att rädda det som 

  räddas kan innan allt är förlorat.

 

  Hatets återkomst mot judarna är ett tecken på att klockan är mycket. Det går inte att

  förneka ty världen har än en gång blivit blind.

  Har vi som kristna äntligen förstått att tystnaden gör oss delaktiga i detta hat.

  "Skulle jag ta vara på min broder", ropet når dig från dödens gravar. Jesu ord om "dessa

   mina minsta" gällde Hans bröder judarna, har du inte förstått det du som ständigt talar

   om bojkott, om delning av Jerusalem, om ditt hat och om din kärlek till hatets bröder.

   Förstår du inte din egen framtid, den vilar i dina händer.

   Jag älskar en jude.

 

  Här ser vi några av de ansikten som lade stora delar av världen i ruiner under det andra

  världskriget.

  Sex millioner judar offrades på det altaret förutom alla andra offer.

  Satan gör inget halvfärdigt arbete, så nu spyr han ut sitt hat mot nästa generation av

  judar, de som överlevde katastrofen och derar barnbarn.. 

  Dessa ”sköna män” besatta av våld och ondska sprider sin dödliga skugga än en gång över

  världen.

 

  Arabvärlden med sin dödslängtande religion tar i dag gärna tillsammans med Europa över

  drömmen om att få förinta Israel

  Med detta förödande hat leds världen mot sin undergång.

 

  Trängd på alla sidor mitt ibland sina fiender vilar hon, Jerusalem, pärlan i Medelhavet.

  Alltid har hon varit hatad alltid nedriven från sin tron bland folken.

  Vi som älskar henne står ofta med förfäran i våra händer över allt detta hat som hon 

  drabbas av.

  

  I vårt land har vi tagit emot ”kungarna från östern”

  Man har ätit och druckit med dem och välsignat deras hat

  och gjort sig delaktig i lögnen.

 

  Många kristna organisationer och vänstergrupper har ensidigt vänslats med Israels 

  fiender. Man har sänt stora summor av våra skattepengar till Hamas och till det lidande 

  palestinska folket men konsekvent uteslutit Israels lidande barn.

 

  För den som redan räknat ut Israel kommer en dag av förvåning. Sakarja berättar om hur 

 slutet kommer att bli i det fjortonde kapitlet vers 12

 

 Stalin              

 

 Dessa fantastiska män, skräckens och våldets herrar, Nu delar de rum i mörkret

                                   tills Guds domstol har sagt sitt

 

           Vackra gossar vars ande aldrig släpper taget över mänskligheten

  Om det finns ett Gudomligt ansvar för världen så kommer vi snart att känna av det