HUR SKALL DET GÅ FÖR MÄNNISKAN

 

 

                                                       

 

                                          "Är du den som skulle komma" eller ...

                                            måste vi vänta på någon annan.

                                    Om någon kommer i sitt eget namn så tror vi 

                                 Genom hela världens historia löper parallella vägar

                                                             två gudar

                                                             två altare

                                                             två vägar 

                                                              två mål

                                     En blodig törnekrans eller den stora lögnen

                               När människan valde sig själv valde hon också lögnen

                                      och orden från lögnens fader ringer i henne  

                                                       "skulle Gud ha sagt"

                                       Släktled efter släktled följer människans val

                                                Namnet människa skall bli stort

                                 och man bygger tidigt ett torn som symbol på sin makt

                                             Babel är för alltid inristat i hennes hus

                               Gud hade tänkt något annat men människan ville sig själv

                                                             sin egen herre

                                                     Det gick som det alltid går

                                           människans bygge rasar och går sönder

 

 

    

 

                                Sems hydda, foto Stina E. Idébild, Eksjö