Mitt blåa badrum                              
  

 



 

 

 



 

 Det var här jag fann att dörren till Gud heter Jesus Kristus/Yeshua  

Ur brevet till Gud i form av daganteckningar

"Var så god och sitt, Gud, jag vill tala med dig". Visst är det skrattretande, en "myra som jag" häver upp sin röst mot Himmelens Gud, "förlåt Gud, jag menade inte att vara uppkäftig", men det är så spännande med Dig, tänk om Du svarar och tänk att Dt finns

Och det vet jag nu att Du gör.  

Hur skall jag kunna uttycka vad jag känner    

 

Kanske är det som att måla, att våga börja helt enkelt, att spänna upp en stor duk och börja måla ord. Du vet, att jag tidigare har skrivit till Dig och att jag inte alltid räknat med att få svar.Hur Du svarar är Din sak, men att Du svarar utgår jag från.

Att tala med Dig är ibland som att sända iväg orden någonstans, där jag för länge sedan förlorat kontrollen.

Att förlora kontrollen över sina ord, är som att förlora sig själv. Kanske är det en av de stora hemligheterna, att förlora sig själv och låta Dig ta över  

Det skulle jag verkligen önska, men att släppa taget om sig själv är det svåraste.

Eftersom Du bor i varje människa som är pånyttfödd genom Din Ande, så kan vi inte skiljas från varandra. Vilken oerhörd tanke, Du och jag och jag och Du och alla andra.

Det betyder att vi representerar den nya människan, Kristusmänniskan.

"Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig". 

När vreden tänder mig, när jag ser hur lögnen får fötter och springer benen av sig för att ljuga om Dig, då blir jag riktigt arg. I den tid vi lever ljugs det mycket. 

Är det inte irriterande för Dig. När skall Din vrede tändas över lögnarna som sanningen inte biter på.

När jag mötte Dig,mötte jag också för första gången   kunskapen om att Du var jude, och att världens hat mot judar och mot Israel är ett direkt hat mot Dig men också mot mig..

Jag har några underbara judiska vänner.

Nu rycker stormen tag i trädkronorna igen, och jag börjar ängslas för mina vänner. Judarnas vandring genom historien  är en otrolig historia. och min avsikt med mina tankar är att försöka förstå vilken tanke Du hade.

I vilken relation står vi som kristna till det judiska folket? 

Jag hade väntat att judar och kristna snart skulle fira Gudstjänst tillsammans, för Du är ju vår Gud, vår Fader, men människor verkar så likgiltiga i dag, man är upptagen av annat. Ibland undrar jag om inte den kristna identiteten håller på att förlora sin identitet. Så länge som vi inte ser vårt förhållande till judarna som våra rötter är risken stor att vår identitet bryts sönder.

När Du kommer tillbaka så kommer Du som kung över Jerusalem som Messias, då är Du väl fortfarande jude och då är Du konung över hela världen.

Tänk "vilken grej, Gud", en jude skall regera världen, oj, oj, Vilka är antisemiterna då? Satan och hans änglar förstås.

I stället får vi uppleva ännu en flod av antisemitism buren av bl.a. massmedia, olika  "kristna" hjälporganisationer som   Diakonia, regering mfl. Man skriver en dödssdom över sig själva och över vårt land.

På senare år har jag förstått  att utan judarna finns ingen frälsning och ingen Gud, därför att Guds löfte gavs till dem genom Abraham och långt senare kommer vi hedningar in. 

Jag vet att Jerusalem är Din stad och att judarna är Din arvedel, Gud. Hur känner Du det när förtalet vandrar med sin likvagn över hela vår jord.

Om Du vore här, Jesus, så skulle jag falla ner för Ditt ansikte och lägga ner mina tankar inför Dig. 

Har Du ett Gosen dit vi kan fly, Herre?

Jag har mötts av en underbar nyhet, att det i Israel nu finns tusentals Messianska judar, jag menar sådana som hittat Dig Yeshua som Messias. Är det inte fantastiskt  då kan Du ju snart komma  Då finns det en välkomstkommitte som tar emot Dig när Du kommer, Jag kommer också att vara där, och alla andra som tror på Dig.

Tack för i dag, Gud, tack för att jag får tala med Dig och vara den jag är inför Dig.

lördagen den 3 december 2011 

 --------------------------------------------

 

En annan dag

 

Inget annat land än Israel har tvingats bygga höga murar för sin överlevnad för att skydda denna lilla flisa som landet består av.

Man häpnar över alla som skränar över detta.  Ett land som ständigt har attackerats i historien liksom nu, just nu attackeras, för att man kräver sin rätt att bo på ”fädernegården”

När det gäller Israel finns ingen lag och ingen rätt, det mest vedervärdiga har drabbat detta folk

Om inte Du Gud är missbelåten med Din avbild så är jag det. Jag är mycket missbelåten och besviken.      

Vilka av våra politiker har visat kärlek till sanningen, och visat avsky för lögnen och förtrycket och i grunden det hat som på svenska kallas antisemitism. En skammens rodnad borde täcka hela kroppen på dessa lögnens bärare. Jag undrar om inte en viss utrikesminister borde    känna av hettan, om han inte har ett förhärdat hjärta, 

 Vet man inte att när bägaren är full rinner den över, då får vi tillbaka våra gärningar.

 

            ------------------------------------------------------------------------

  

 "Allt vad du gjort mot en av dessa mina minsta har du gjort mot mig".

Orden kommer från Dig,  jag har själv läst det. Just nu pågår bojkott mot varor som producerats i Judeen och Samarien av judar, vad säger Du om det.?  USA, EU och Kyrkornas Världsråd står för detta påbud.

Och Du Gud, nu blir det demonstrationer i Stockholm igen med lögner mot judar.

Stenen som man spottat på kan inte bli blötare och resultatet uteblir inte. Jag tänkte att Du kanske ville läsa detta, fast jag vet att Du redan har gjort det. Det är förfärligt Gud.

 

Antiisraelisk demonstration på Sergels torgAntiisraelisk demonstration på Sergels torg

 

 

Nationell.nu kan nu avslöja att Mohamed Omar och andra muslimer tänker arrangera en antiisraelisk demonstration mitt på Sergels torg i Stockholm. Demonstrationen äger rum på Qudsdagen den 20 september och går under parollen “mot sionism och för Palestinas befrielse”.

 

 

 

 I morgon den 16 september skall jag vara i Sävsjö.

  K.G Berglund har kontaktat mig för att tala till en grupp pensionärer. SPF.

 

Det skall bli intressant. 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Söndag den 20 september. I dag är det val i Svenska Kyrkan och eftersom jag ännu tillhör   den skall jag naturligtvis gå. I förhållandet till sv kyrkan är min tanke splittrad. Jag har under flera år funderat över att lämna den men ... jag har ingen officiell tillhörighet i någon annan församling, fast egentligen så tillhör jag ju Dig Gud genom Jesus Kristus. Vänner har jag mestadels  inom de olika pingstförsamlingarna. Jag tror att jag är ganska obekväm för att tillhöra en s.k. fri församling. Det kaske är bättre att jag har direkt tillträde till Dig Gud, vad säger Du. Om det fanns en synagoga här så skulle jag gå dit.

Jag är alldeles övertygad, Gud, att Du bara har ett folk och faktiskt också bara ett förbund. Är det inte så? Förbundet från Abraham löper i tidens cirkel fram till oss och likaså alla löften. Om vi är inympade i stammen så tillhör vi varandra. Gud, när skall kristenheten i stort börja öppna sina ögon för den sanningen och när skall det judiska folket också förstå att det finns ett broderfolk som vill bli ett med dom. Hjälp oss, Fader och låt kärleken till Dig föra oss samman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Har Du sett, Gud, vilken vidrig bild jag gjort

 en häst som är brännmärkt i pannan av en Davidsstjärna. Ett blodigt kors följer hästen. Blodet från korset rinner ner över hästen och blandas med hans eget blod

Till och med universum blöder.

Var det verkligen för detta som Du gav Ditt liv,Jesus, eller är det satans verk som vanställer och förvränger den kärlek som Ditt offer innebar.

Hur länge skall hästen tvingas fly?