Galleri Sankt Eriksgatan 48, Stockholm

      Utställningslista 2008

  Bilder  från olika perioder med bl.a. inspiration från Pär Lagerkvist

          och Gunnar Edman

    

    1   Vem är du som står bortvänd,

       grafiskt blad pris oinramat 3.500 kr

     

   

   2    Där vandrar fjärran på blåa   

       stigar gestalter höga  20.000 kr

 

  3  Hans skugga föll över jorden  22.000 kr

                                     

  4     Överallt i alla himlar finner du

            hans spår   22.000 kr.

 

 

 

      5  Jag är den som fortsätter

            när du dröjer kvar  22.000

 

 

 

Skapelseakten, fem grafiska blad från 1974

Inspiration från Gunnar Edman,

"Den stora bejakelsen"

  " I begynnelsen var Ordet"

    "Och Ordet var hos Gud"

 

       "Guds Ande svävade över vattnat"

 

    "Varde ljus"

 

    "Och det vart Ljus"

 

 

     

 "Gråt inte mer"

 Gråt inte mer, töm ditt hjärta på sorg

  kom till muren vid Jerusalems torg,

  av vindarna buren snart är du där,

  kom till muren och stanna ej här.

 

  Där står en soldat från urminnes ,

  en älskad soldat som kämpat i strid,

  ,han färdats med duvan från värlens hat

  vår älskade vän är Herrens soldat

  Nu bryter en ängel sin Guds sigill,

  och nu får vi veta hur det går till

  när Juda och Israel åter blir ett,

  hur Gud från sin tron har sitt rike berett

 

  Blodet forsar från muren ner

  soldaten står där som förr och ber

  om Davids glöd och Yeshuas makt

  och snart skall det ske har profeterna sagt.

        

 

"Lek med oss"

 

 

 

    Den röda fågeln söker sitt hem

 

   

  Duvan sätter sina fötter i ormens

     öga och lyfter bort stjärnan som

     är innesluten i en krans.

     Kvinnan har varit bunden av tiden

     men nu faller klckans visare

     och tiden stannar

    

 

   

     Herrens ängel skyddar jorden

medan Duvan sätter en snara runt ormens huvud

      och  räddar stjärnan

jorden befrias från ormens gift